سفارش تبلیغ
صبا

باریکه ی تبسم

صفحه خانگی پارسی یار درباره

تاریخچه ی تقلب

تاریخچه‌ی تقلب بر میگردد به روزی که حسن کچل برای اولین بار به مکتب رفت. از بد ماجرا همان روز امتحان ماهیانه‌ی کودکان فلک زده مکتب بود . لذا حسن کچل چشمان چپش را بر روی برگه پسر بقل دستش انداخت تا نکتی بس ارزشمند از ورقه‌ی فوق الذکر، دشت کند. و این چنین بود که اولین تقلب تاریخ بشری رقم زده شد…

از جمله رایجترین تقلبات میتوان تقلب سر امتحان،  تقلب در مخ زنی، تقلب در بازی (که از آن به جر زنی نیز تعبیر میشود) را نام برد.

حال انواع روش های تقلب در امتحانات :

روش های نوشتاری:
-  نوشتن روی کف پا، پس کله، پشت گوش و…
- نوشتن روی میز، پشت نیمکت، زیر نیمکت، پشت مانتوی دختر جلویی و…
- نوشتن روی دستمال دماغی، پاکت نامه و…
- نوشتن و لوله کردن تقلب و جاسازی آن در سوراخ‌های مختلفی از جمله دماغ، دهن، فک پایین، دریچه‌ی آئورت و …

روش های با کلاس:
- استفاده از ماشین حساب مهندسی
-  استفاده از آیینه، موچین، لوازم آرایش، فیلم، عکس

روش های متفرقه:
- خر نمودن یک فقره بچه خرخون
- خم کردن سر به روی ورقه‌ی طرف به صورت تابلو.
- روش شیمیایی:بدین معنی که مراقب را با انواع و اقسام مواد شیمیایی از هستی ساقط کنید و بعد با خیال راحت دست به کار شوید
توجه:
اگر در این امر تبحر کافی ندارید اصلا سمت این کار نروید که عواقبی جز ضایع شدن،
اخراج شدن و تابلو شدن ندارد


مقدمه ی جدید گلستان


مقدمه جدید گلستان سعدی

منت خدای را عزوجل که لذت زن را قندو عسل قرار داد. همو که ازدواجش موجب محنت است و به طلاق اندرش مزید رحمت. هر لنگه کفشی که بر سر ما می خورد مضر حیات است و چون مکرر فرود آید موجب ممات. پس در هر لنگه کفش دو ضربت موجود و بر هر ضربت آخی واجب.

مرد همان به که به وقت نزاع             عذر به درگاه نساء آورد

ورنه زنش از اثر لنگه کفش          حال دلش خوب به جا آورد

ضربت لنگه کفش، لاحسابش هم از راه رسیده، و جیب شوهر بدبخت را به قیچی خیاطی درآورده و حقوق یکماهه او را به بهانه جوئی بخورد.

شوهر و نوکر و کلفت و فلک درکارند
تا تو پولی به کف آوری ویه ماشین بخری

 

شوهرت با کت و شلوار پر از وصله بود
شرط انصاف نباشد که تو مانتو بخری