سفارش تبلیغ
صبا

باریکه ی تبسم

صفحه خانگی پارسی یار درباره

حیاتی ترین عضو بدن انسان کدام است؟

    نظر

میتوان به این پرسش که حیاتی ترین عضو بدن انسان کدام است از زاویه های گوناگون نگریست و پاسخ های متفاوتی را برای آن ارائه نمود.اما در کل تمام اعضای بدن انسان ویژگی های حیاتی مهم و مخصوص خود را دارد که         چو عضوی به درد آورد روزگار            دگر عضو ها را نماند قرار

اما برخی از اعضا ممکن است در جایگاه خود از سایرین مهمتر باشد که میتوان این بحث را با مثالی بررسی نمود بیایید در نظر بگیریم فردی انگشت شصت نداشته باشد مسلما ای فرد در زندگی روز مره ی خود مشکلاتی خواهد داشت از این قبیل که نمیتواند دکمه های لباسش را به راحتی ببندد ویا مهم تر اینکه نمیتواند دوستان خود را لایک کند حال شخص دیگری را در نظر بگیریم که از نعمت پا محروم باشد مشکلات این فرد نسبت به قبلی بیشتر خواهد بود.البته جا دارد این نکته را عارض شوم که نبود اعضایی مانند دست و پا نمی تواند مانع پیشرفت انسان شود و هستند نازنین بزرگ انسانهایی که این موضوع را ثابت کرده اند چراکه آدمی را آدمیت لازم است و شخصیت و نقص عضو نقص شخصیت تلقی نمیشود.و حال باهم فردی را در نظر میگیریم که قلب نداشته باشد این فرد دیگر قادر به زندگی نخواهد بود پس از این موضوع این مطلب آید میشود که اهمیت حیاتی اعضایی مانند قلب و مغز بیشتر از دست و پاست. حال از منظر دیگری به این موضوع مینگریم.فردی را تجسم کنید که با کلان آمیخته شایدم از شیشه رو غن ریخته.موی سر میتواند به مانند عضوی حساس برای این شخص باشد ودایم به سراغ دست یابی به این هدف شیرین است.و یا یک مجری تلویریون را در نظر بگیرید سفید یکدست و مرتب بودن دندان ها میتواند امری مهم برای حفظ اعتماد به نفس وی باشد و این در اجرای بهتر برنامه و جذب بیننده موثر است پس دندان میتواند عضوی مهم برای وی به شمار آید.

پس این مطلب را میتوان از جهات گوناگون بررسی وبه پاسخ های متنوع رسید و حال که به پایان مطلب رسیدیم چه نیکوست که ایزد تعالی را از برای نعمت سلامتی که بر ما ارزانی داشته هزاران سپاس به جا آوریم تا شکر نعمتی از خوان نعمات بی دریغش باشد.

«در پناه خدای عز و جل»