سفارش تبلیغ
صبا

باریکه ی تبسم

صفحه خانگی پارسی یار درباره

سوال

ای    نام   تو    آرام     روانم

اندیشه و روح و جسم و جانم

ای  نام  تو  هر  دم  به  زبانم

جز  نام  تو  نام  کس  نخوانم

 

اگه تونستی بگی این شعر مال کیه