سفارش تبلیغ
صبا

باریکه ی تبسم

صفحه خانگی پارسی یار درباره

در دلم درد بزرگی است

در دلم درد بزرگی است،که مانندش را

گر به کوه اندازی

متلاشی گردد

گر به دریا بدهی خشک شود

روی دیوار بتن ریخته ی سخت ز سنگ

نام آن را بنویسی ترک بردارد

در دلم درد بزرگی است

که کمر خم کند از سرو بلند

بتراشد سر هر سنگ زمخت

که به گریه آورد هر لبخند

         در دلم درد بزرگی است ...